shutterstock_33539362-SMALL

Kodeks

Kako bismo utvrdili visoke standarde rada, osigurali, poboljšali i zaštitili razinu krovopokrivačkih usluga, a također unaprijedili poslovanje, donijeli smo Kodeks Hrvatske udruge krovopokrivača koji obvezuje sve naše članove.

Najvažnije točka Kodeksa jest ona koja određuje našu orijentaciju prema kupcu kao princip od kojega ne može biti odstupanja.

Članovi naše Udruge prihvaćanjem Kodeksa obvezali su se na kontinuirano unapređivanje i poboljšavanje kvalitete rada i usluga, kao i na redovito praćenje strukovnih novosti.

Uz navedeno, posebnu smo pažnju prilikom donošenja Kodeksa poklonili zaštiti okoliša te su članovi Udruge dužni o tome voditi brigu i ukloniti svako onečišćenje nastalo prilikom izvođenja radova.

Preuzmi kodeks