KODEKS

Kako bismo osigurali visoke standarde rada, poboljšali i zaštitili razinu krovopokrivačkih usluga, a također unaprijedili poslovanje, donijeli smo Kodeks Hrvatske udruge krovopokrivača koji obvezuje sve naše članove.
Najvažnije točka Kodeksa jest ona koja određuje našu orijentaciju prema kupcu kao princip od kojega ne može biti odstupanja.

Članovi naše Udruge prihvaćanjem Kodeksa obvezali su se na kontinuirano unapređivanje i poboljšavanje kvalitete rada i usluga, kao i na redovito praćenje strukovnih novosti.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Uz navedeno, posebnu smo pažnju prilikom donošenja Kodeksa posvetili  zaštiti okoliša te su članovi Udruge dužni o tome voditi brigu i ukloniti svako onečišćenje nastalo prilikom izvođenja radova.