FIMA-Konstrukt j.d.o.o.

za graditeljstvo

FIMA-Konstrukt j.d.o.o. je tvrtka specijalizirana za građenje niskoenergetskih objekata osnovana 2014. godine. FIMA-Konstrukt j.d.o.o. nastala je od manjeg obrta s dugogodišnjim iskustvom sa velikim brojem realiziranih projekata te zadovoljnih investitora.

Uz gradnju niskoenergetskih objekata, cilj nam je predstavljanje i uvođenje visokokvalitetnog, ekološki i ekonomski najisplativijeg SIMPROLIT® sistema gradnje za gradnju niskoenergetskih kuća (objekata).

FIMA-Konstrukt obavlja sve radove vezane za gradnju, adaptacije, renoviranje:
– zemljani radovi i iskop
– novogradnja
– adaptacije
– nadogradnja
– rušenje i odvoz šute
– uređenje okućnica i dvorišta
– pranje fasada i opločenja

Adresa: Markuševec Turopoljski 2a, 10412 Donja Lomnica
Mob: 098/277-509
Email: fima.konstrukt@gmail.com

—–
Izvor: fima-konstrukt.hr

Markuševec Turopoljski Zagrebačka županija HR
Velika karta s uputama
Kosi krov