Novi stan d.o.o.

Građevinski radovi

Građevinski obrt Novi dom registriran je 1992 godine i u prvoj godini zapošljava 3 djelatnika da bi svake godine se razvijao i povećavao broj zaposlenih srazmjerno prema razvoju na tržištu te uvodio adekvatnu kvalitetnu opremu da bi bio što kvalitetniji i konkurentniji prema budućim poslovnim partnerima.

Tijekom godina kako se povećavao broj zaposlenih tako je i rastao prihod pa je 2004 godine bilo potrebno registrirati poduzeće Novi stan d.o.o. sa sjedištem na istoj adresi.

Sada zapošljava 25 djelatnika, od toga 2 inženjera građevinarstva, 1-og građevinskog tehničara te sva ostala zanimanja u struci koja su potrebna da bi se objekti u visokogradnji i manji dio u niskogradnji mogli izvesti.

Adresa: Kapelica 17, 43280 Garešnica
Mob: 098 377 950
Email: dragutin@novistan.hr

—–
Izvor: novistan.hr

Kapelica 17
Kapelica 43280 Bjelovarsko-bilogorska županija HR
Velika karta s uputama
Kosi krov